Urbangreen

Investor Relations

Information för våra nuvarande och framtida intressenter

Urbangreen AB grundades 2014 med målsättningen att bli den mest tongivande och innovativa aktören inom gröna tak och fasader i Norden. Genom att möta nya miljölagar och regleringar med nästa generations multifunktionella grönska tar vi tillvara på och skapar nya affärsmöjligheter.

Vår organisation har utvecklats med nyemissionen vi genomfört via Pepins. Vi har idag en ny styrelse och en ny delägargrupp i form av holdingbolaget UG Partners Sweden AB. Holdingbolaget består av alla delägare som tillkommit via Pepins och äger 36,4% av Urban Green AB. Det kommer finnas möjlighet att köpa och sälja aktier i UG Partners Sweden AB på Pepins Market under 2018, mer exakt datum kommer publiceras här. Välkomna att följa med då!

Alla som är delägare i UG Partners Sweden AB är varmt välkomna till våra aktieägarträffar som kommer annonseras tillsammans med finansiell information.