Nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer
Projekt

Nu gör vi Arlanda 20.000 m2 Miljötak grönare!

Nu är bygget igång av 20.000 m2 Miljötak på Arlanda. Systemet är egenutvecklat där vi hämtar tungt material från närområdet och drar således ner transporter med ca 60% samtidigt som vi ökar den dagvattenhanterande kapaciteten med ca 60%.