Nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer
Produkt

UG Takplåtar

Skyddsplåt för tätskikt och växter

Takplåtar används för att skydda vegetation och tätskikt mot slitage och leda vatten till rätt ställe. Urbangreen tillhandahåller bland annat Kantavslut / Fotplåtar / Hängskivor / Takbrunnshuvar