Nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer
Produkt

UG Rotskyddsfolie

Skydd mot rötter

Rotskyddfolie skyddar tätskikt från vegetationens genomträngande rötter.