Nordens ledande utvecklare och kunskapsföretag inom multifunktionell grönska i urbana miljöer
Kunskap

Street Nature

En vision om grön multifunktion på gågator

Urbangreen LABS är drivande i projektet Street Nature där multifunktionella gröna moduler designas och byggs för gågator i större städer.

Street Nature design från Urbangreen LABS har bl a Highline i NY som förebild där grönytor integreras med gång- och sittytor, ljusdesign och faciliteter som sophantering. En miljö att gående färdas igenom och också plats för vila och eftertanke. En ljus och säker yta i en rörlig stadsmiljö.

Multifunktionen i modulerna består av grönyta i form av vertikalodlad vegetation och buskar samt mindre träd sammanbundet av sitt- och viloytor, solcellsladdande ljustak och integrerat sophanteringssystem. I varje modul finns trygghetsljus och larmknapp inbyggt och energiförsörjning sker med det integrerade solcelltaket.